Amply 8 vùng 12 nguồn âm AX-1250

Axium AX-1250 Multiroom Streaming / Amplifier

8 Zones, 13 Sources + 32 distributed sources

Amply đa vùng - đa nguồn AX-1250 trang bị 6 vùng ra với công suất 55 Watts/ Loa và 2 Vùng độc lập sử dụng cho amply đẩy ngoài. 12 Nguồn vào vật lý - 8 nguồn tự động digital/analogue